Studium Psychoterapii Analitycznej to czteroletnia podyplomowa szkoła psychoterapii w duchu psychoanalitycznym. Uczestnicy szkolenia mają zarówno możliwość pracy z klasycznymi tekstami psychoanalitycznymi (dorobek Zygmunta Freuda, Donalda W. Winnicotta, Melanii Klein), jak i zapoznania się ze współczesną myślą psychoanalityczną. Oprócz teoretycznej bazy, przez cały czas trwania studium uczą się warsztatu psychoterapeutycznego omawiając podczas superwizji własną pracę kliniczną i przygotowując na jej podstawie prace semestralne.

Proces szkolenia obejmuje trzy obszary:
• szkolenie teoretyczne i kliniczne
• superwizja pracy klinicznej
• własna psychoterapia psychoanalityczna lub psychoanaliza

Zajęcia prowadzą psychoanalitycy z Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i psychoterapeuci z Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kameralny charakter szkoleń umożliwia studentom indywidualny kontakt z prowadzącymi. Każdy uczący się dostaje wyczerpujące informacje zwrotne na temat postępów w swoich studiach w formie rozmowy.

Program szkolenia jest sformułowany w oparciu o merytoryczne i formalne standardy Brytyjskiego Towarzystwa Psychoterapii oraz Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Szkolenie dostarcza minimum wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy psychoterapeuty psychoanalitycznego. Ukończenie umożliwia ubieganie się o członkostwo w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

SPA powstało w 2001 roku i jest najdłużej działającą szkołą psychoterapii psychoanalitycznej w Polsce.